Kresba Václava Kafky

Kafka a syn

Kafka - geodet a zeměměřič

Geodetická kancelář s dlouholetou tradicí

O nás

Provádíme veškeré geodetické a kartografické práce v oborech mapování, katastru nemovitostí a inženýrské geodézie.

Kupujete nebo prodáváte pozemek? Pak Vám ověříme a vytyčíme hranice nebo Vám vyhotovíme geometrický plán pro rozdělení pozemku.

Stavíte dům? Pak Vám vyhotovíme polohopisný a výškopisný plán, jako podklad pro projekt. Navrženou stavbu pak vytyčíme a následně vyhotovíme geometrický plán.

Fotogalerie